Autoriseret psykolog Annette Borkfelt

Kriser er en naturlig del af livet. Nogle kriser håndterer man selv, men andre gange har man brug for at søge støtte og hjælp til at komme ud på den anden side som et stærkere menneske.

Hvis du har brug for psykologhjælp, kan jeg hjælpe dig igennem de forandringsprocesser og psykologiske udfordringer, som en krise eller livsændrende begivenhed kan medføre.
Dette foregår på en tryg og rolig måde, og valg af terapeutisk metode vil tage udgangspunkt i de behov og oplevelser, du kommer med.
Du vælger ved første samtale, hvilken problemstilling du ønsker at gå i dybden med. Herefter vil vi i fællesskab afdække, hvordan du bedst mulig ”kommer videre”.
Varigheden af behandlingen kan variere fra ganske få gange til et lidt længere forløb.
I terapien kan vi trygt og fordomsfrit finde ind til kernen af de udfordringer du kommer med.

Jeg har blandt andet erfaring med og kan hjælpe dig med følgende:

Angsttilstande:

Angst er en normal menneskelig reaktionsmåde af stor betydning for vores overlevelse. Angst varierer i intensitet fra let til uudholdelig angst. I filosofien taler man om eksistentiel angst og forstår herved angsten som et værn mod at leve et tomt og meningsløst liv. Denne forståelse rækker også ind i psykologien og perspektivet indfinder sig også i psykoterapeutisk behandling.
Ved sygelig eller overdreven angst er der en uoverensstemmelse mellem angstreaktionens omfang og den ydre fare. Angsten opleves som overdreven eller meningsløs, men man formår ikke, på trods af denne indsigt, at kontrollere angstreaktionen.
Overdreven eller sygelig angst medfører ofte betydelige begrænsninger i dagligdagen med en svær forringelse af livskvalitet til følge.

Belastningsreaktioner:

En psykisk belastningsreaktion er en reaktion på længerevarende udsættelse for stress og belastning. Belastningsreaktioner viser sig i form af forskellige følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer, hvor man ofte oplever en både fysisk og psykisk udmattende følelse af kontroltab.
Belastningsreaktioner kan have mange årsager, men kan f.eks. skyldes skilsmisse, sygdom, mobning, dårligt psykisk arbejdsmiljø, familieforøgelse eller ufrivillig arbejdsløshed.  

Let til moderat depression:

Man vil som oftest opleve sig vedvarende trist, og generelt mere træt. Man vil opleve manglende overskud og lyst til at beskæftige sig med det man normalt finder glæde ved. Mange oplever skyldfølelse og nedsat selvtillid.  
Symptomerne på en let til moderat depression skal have varet i mindst 2 uger, men oftest har man haft symptomerne i længere tid inden man søger hjælp.

Hvis du fortsat har spørgsmål eller ønsker en kort samtale omkring, hvordan jeg kan hjælpe dig, kan jeg ofte kontaktes torsdag mellem kl. 8.30 og 10.00 på tlf. 27 28 89 79.