Autoriseret psykolog Annette Borkfelt

Hvis du har brug for psykologhjælp, kan jeg hjælpe dig igennem de forandringsprocesser og psykologiske udfordringer, som en krise eller livsændrende begivenhed kan medføre.
Dette foregår på en tryg og god måde, og valg af metode/terapeutisk retning vil tage udgangspunkt i de behov og de oplevelser, du kommer med. Du vælger ved første konsultation, hvilken problemstilling du ønsker at gå i dybden med. Varigheden af behandlingen kan variere fra ganske få gange til et lidt længere forløb.
I terapien kan vi trygt og fordomsfrit finde ind til kernen af de udfordringer du kommer med.

Jeg har blandt andet erfaring med og kan hjælpe dig med: 
Graviditet og forældreskab

Angst

Depressive tilstande og de symptomer der kan følge: Selvbebrejdelser, nedsat selvtillid, skyldfølelse, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær.

Belastningsreaktioner

Skilsmisse

Alle former for stress

Arbejdsrelateret stress og udfordringer i samarbejde.

Smertehåndtering og mindfulness.

Traumer og de symptomer der kan følge: Angst, søvnproblemer og tilbagevendende mareridt, skyld, skam og isolationstendens.

Man behøver ikke at være syg for at have symptomerne som beskrevet ved depression. Symptomerne er almindelige, og de kan forekomme hos alle mennesker i perioder, hvor man er under pres. 

Lidt information om din psykolog:

Jeg er universitetsuddannet cand. psych i 2002 og fik min autorisation i 2009.

Jeg arbejder som autoriseret psykolog under de ”etiske principper for nordiske psykologer”, og har grundlæggende kendskab til international klassificering af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassificeret i WHO ICD-10.